• Lille Rørbæk Forsamlingshus og Skolestue

Ll. Rørbæk

Her er. - fred og ro. - billigt at bosætte sig. - et rigt Natur-, kultur- og fritidsliv! Find den rigtige landsby for dig!

Kalender

Der er ingen kalenderindlæg oprettet endnu...

Nyheder

Der er ingen nyheder oprettet endnu...

Ll. Rørbæk ligger midt i Himmerland - et lille hyggelig landdistrikt, der mod øst afgrænses af Simested å, og mod vest af motorvejen. Mod nord næsten til Ravnkilde, mod syd næsten til Rørbæk.Centralt beliggende med 40 km både til Ålborg, Viborg og Randers. Midt i området ligger sømosen, der i fordumstid var ret anseelig i størrelse og hed Bradstrup sø. Men en omfattende dræning i efterkrigsårene, har indsnævret arealet. I årene efter 1. verdenskrig blev mosen delt op i lodder og fordelt på omegnens husstande, ind til midt i 50erne blev der gravet en hel del tørv. I dag er mosen groet til med træer, og bruges mest som rekreativt område, og til jagt.

Og midt i Ll.Rørbæk ligger den gamle skole som blev nedlagt i 1962. I den ene ende af bygningen er skolestuen med skolepulte mm. I den anden ende af skolebygningen findes gymnastiksalen som idag bruges som forsamlingshus af beboere i Ll.Rørbæk.

Faste arrangementer i Ll. Rørbæk Forsamlingshus: Hvert år afholdes Sct.Hans aften hvor børnene bager snobrød over bål. Når mørket begynder at falde på tændes Sct.Hans bålet. Aftenen afsluttes med stort fælles kaffe/kagebord. Midt sommer har vi sommerfest som starter om eftermiddagen med leg for børn og voksne. Hen under aften tændes grillen og maden nydes helst under åben himmel. Hvis vejret driller rykker vi indendørs. Den første tirsdag i oktober, november og december afholdes andespil.